دسته بندی خبرها

فوت در یخچال فریزر چگونه محاسبه می شود ؟

یکشنبه 20 بهمن 1398 2482 بازدید کننده گروه اخبار روزانه


فوت در یخچال فریزر چگونه محاسبه می شود ؟

فوت در یخچال فریزر چگونه محاسبه می شود ؟
یکی از مهم‌ترین وسایل هر خانه‌ ای یخچال فریزر‌ها هستند که علاوه بر حفظ مواد غذایی، به زیبایی آشپزخانه هم کمک می‌کنند. وقتی برای خرید یخچال فریزر به بازار میروید ، حتما عواملی چون ظرفیت مورد نیاز و هزینه ای رو که می توانید بپردازید، در نظر بگیرید.
ظرفیت یخچال به عادات خرید و نوع تغذیه شما هم بستگی دارد. اگر بیشتر سبزیجات مصرف می کنید، باید یخچال بزرگتری بخرید. چنانچه هفته ای یک بار به خرید می روید نیز ظرفیت رو کمی بیشتر باید در نظر بگیرید. مورد دیگری که در مورد یخچال وجود دارد و فروشنگان موقع خرید ان را به شما میگویند فوت یخچال است که احتمال دارد بیشتر مردم معنی ان را ندانند و وقتی که فروشنده میگوید یک مدل خاص از یخچال 12 فوت است شما متوجه نشوید یعنی چی و برای چی ان را بکار میبرند.
من باید یخچال چه اندازه ای بگیرم ؟
اندازه یخچال فریزر نقش بسیار مهمی در خرید شما دارد و شما برای یک خرید خوب حتما نیاز دارید که نحوه محاسبه ان را بدانید تا به نتیجه برسید که چه اندازه یخچالی برای شما لازم است و چه اندازه ای بخرید.
برای محاسبه اندازه یک یخچال از واحد فوت مکعب استفاده میشود. هر فوت مکعب یا Cubic Foot یعنی 28.316 لیتر. هر لیتر Litr فضایی به اندازه یک مکعب 10 در 10 در 100 را اشغال میکند بنابراین :
1 لیتر = یک مکعب با ابعاد 10 سانتیمتر یعنی 10 * 10 * 10 = 1000 سانتیمتر مکعب.
1 فوت مکعب = 28.3168 لیتر = 30.5 سانتیمتر1 فوت مکعب تقریبا برابر است با 28 تا مکعب 10*10*10 یعنی 30.5*30.5*30.5 سانتیمتر = 28372 سانتیمتر مکعب = 28.372 لیتر
بنابراین یک یخچال Foot 12 فضایی به اندازه 336 مکعب 10 در 10 در 10 را اشغال میکند (28 ضرب در 12) .


فوت در یخچال فریزر چگونه محاسبه می شود ؟فروشگاه لوازم دیجیتال جی بلوط2/9/2020فوت در یخچال فریزر چگونه محاسبه می شود ؟یکی از مهم‌ترین وسایل هر خانه‌ ای یخچال فریزر&zwnj ... فوت در یخچال فریزر چگونه محاسبه می شود ؟یکی از مهم‌ترین وسایل هر خانه‌ ای یخچال فریزر‌ها هستند که علاوه بر حفظ مواد غذایی، به زیبایی آشپزخانه هم کمک می‌کنند. وقتی برای خرید یخچال فریزر به بازار میروید ، حتما عواملی چون ظرفیت مورد نیاز و هزینه ای رو که می توانید بپردازید، در نظر بگیرید.ظرفیت یخچال به عادات خرید و نوع تغذیه شما هم بستگی دارد. اگر بیشتر سبزیجات مصرف می کنید، باید یخچال بزرگتری بخرید. چنانچه هفته ای یک بار به خرید می روید نیز ظرفیت رو کمی بیشتر باید در نظر بگیرید. مورد دیگری که در مورد یخچال وجود دارد و فروشنگان موقع خرید ان را به شما میگویند فوت یخچال است که احتمال دارد بیشتر مردم معنی ان را ندانند و وقتی که فروشنده میگوید یک مدل خاص از یخچال 12 فوت است شما متوجه نشوید یعنی چی و برای چی ان را بکار میبرند.من باید یخچال چه اندازه ای بگیرم ؟اندازه یخچال فریزر نقش بسیار مهمی در خرید شما دارد و شما برای یک خرید خوب حتما نیاز دارید که نحوه محاسبه ان را بدانید تا به نتیجه برسید که چه اندازه یخچالی برای شما لازم است و چه اندازه ای بخرید.برای محاسبه اندازه یک یخچال از واحد فوت مکعب استفاده میشود. هر فوت مکعب یا Cubic Foot یعنی 28.316 لیتر. هر لیتر Litr فضایی به اندازه یک مکعب 10 در 10 در 100 را اشغال میکند بنابراین :1 لیتر = یک مکعب با ابعاد 10 سانتیمتر یعنی 10 * 10 * 10 = 1000 سانتیمتر مکعب.1 فوت مکعب = 28.3168 لیتر = 30.5 سانتیمتر1 فوت مکعب تقریبا برابر است با 28 تا مکعب 10*10*10 یعنی 30.5*30.5*30.5 سانتیمتر = 28372 سانتیمتر مکعب = 28.372 لیتر بنابراین یک یخچال Foot 12 فضایی به اندازه 336 مکعب 10 در 10 در 10 را اشغال میکند (28 ضرب در 12) ....5.0